Poradenství a služby spojené s implementací GDPR
Potřebujete poradit? Jsme tu pro Vás ...
Digitalizace dokumentů? To je naše doména ...
Starost o Vaše dokumenty přenechejte nám ...
Starost o Vaše dokumenty přenechejte nám ...

Fires – firemní spisovna s.r.o. je komerční spisovna s tradicí již od roku 2003.

V souladu se zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a některých navazujících zákonů nám byla udělena koncesní listin a na předmět podnikání – vedení spisovny.

Fires – firemní spisovna, s.r.o. spadá do působnosti Moravského zemského archivu Brno. Zaměstnanci spisovny jsou proškolováni dle platných norem a zákonů. Služby spisovny neustále zlepšujeme ke spokojenosti našich klientů.

Díky rozsáhlé nabídce služeb, praxi v oblasti ukládání dokumentů a dokonalé znalosti legislativy i Vás zbavíme starostí s Vašimi firemními dokumenty.

Poskytované služby spisovny

  • Uložení dokumentů (archivace) – zpracování, roztřídění a uložení dokumentů
  • Skartace dokumentů po uplynutí skartačních lhůt, včetně dokumentů s osobními údaji ve zvl. kategorii dle GDPR
  • Komunikace se státním archivem
  • Vypracování veškeré archivní legislativy
  • Digitalizace dokumentů
  • Poradenství s veškerou problematikou ukládání a skartace dokumentů
  • Vypracování spisového řádu
  • Poradenství a služby spojené s implementací GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, které nabývá účinnosti 25.5.2018.
  • Správa firemní spisovny prostorách původce bez nutnosti stěhovat dokumenty

Samozřejmostí je soulad naší společnosti s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 – GDPR. Dle této normy máme jmenovaného Pověřence ochrany osobních údajů (DPO) – osoba s autorizovaným certifikátem.

Veškeré naše služby podléhají Zákonu č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Klienti spisovny:

… a spousty dalších