Poradenství a služby spojené s implementací GDPR
Potřebujete poradit? Jsme tu pro Vás ...
Digitalizace dokumentů? To je naše doména ...
Starost o Vaše dokumenty přenechejte nám ...
Starost o Vaše dokumenty přenechejte nám ...

Kompletní spisová služba zahrnuje:

 • zpracování, roztřídění a uložení dokumentů v souladu s platnou legislativou
 • kontrola správnosti skartačních lhůt v souladu s platnou legislativou
 • komunikace se státním archivem
 • přípravu dokumentů ke skartaci, vypracování skartačních návrhů a protokolů
 • zajištění schvalovacího řízení u příslušného státního archivu
 • provádění skartace dokumentů s prošlou skartační lhůtou
 • vytěžování (vyhledávání) uložených dokumentů s následným doručením ukladateli
 • sepsání potřebných dokumentů a smluv
 • vlastní přeprava písemností k uložení i ke skartaci
 • vypracování veškeré archivní legislativy – směrnice, řády, plány
 • uložení a správa dokumentů v zabezpečených prostorách vlastní spisovny
 • skartace dokumentů po uplynutí skartačních lhůt a schválení příslušným státním archivem
 • vypracování každoročních skartačních návrhů

Zajišťujeme také kompletní spisovou službu pro konkursní a insolvenční správce.

Poskytujeme součinnost správě sociálního zabezpečení při rekonstrukcích mzdových a personálních dokumentů společností, které již ukončily svoji činnost.