Uložení písemností | Fires - firemní spisovna

Bezpečné uložení dokumentů?
Nechte to na nás ...

Více informací

Uložení

Kompletní služby správy písemností ve firemní spisovně původce (společnosti)

 • správa písemností u původce (společnosti) ve firemní spisovně
 • roztřídění písemností dle skartačních znaků

znak "A" (archiválie) - označuje dokument trvalé hodnoty, který bude vybrán k trvalému uložení do státního archivu,

znak "S" - označuje dokument bez trvalé hodnoty, jenž bude ve skartačním řízení navržen ke zničení (skartace)

znak"V" (výběr spisů) - označuje dokument bez trvalé hodnoty, jenž bude ve skartačním řízení posouzen a rozdělen mezi dokumenty ve skartačním řízení znakem "A" nebo mezi spisy se skartačním znakem "S".

 • vypracování skartačních protokolů
 • označení písemností
 • skartace
 • archivace dokumentu

Komplexní zajištění služeb v prostorách zlínské spisovny

 • Osobní prohlídka Vašich písemností s následným sepsání potřebných dokumentů a smluv
 • Vlastní přeprava písemností k uložení i ke skartaci
 • Vypracování veškeré archivní legislativy – směrnice, řády, plány
 • Označení spisů názvem firmy, identifikačním číslem, skartačním znakem, skartační lhůtou, rokem skartace a obsahem písemnosti
 • Úschova a správa písemností v zabezpečených prostorách vlastní spisovny
 • Zpracování a ukládání písemností typu „S“
 • Zpracování písemností typu „A“
 • Konzultace s příslušným Státním archivem
 • Po uplynutí skartačních lhůt a schválení Státním archivem písemnosti fyzicky likvidujeme (skartace)
 • Vypracování každoročních skartačních návrhů
 • Digitalizace písemností s možností přístupu přes internet
 • Vyhledávání informací a údajů z uložených písemností pro potřebu klienta
Zeptejte se nás:

součet 49 a 38

Políčka označená (*) jsou povinná.

Uděluji souhlas společnosti Fires-firemní spisovna s.r.o. se zpracováním mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zpracování poptávky. Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu do jeho odvolání, mohu kdykoli odvolat na e-mailové adrese fires@fires.cz a že bližší informace o mých právech a zpracování mých osobních údajů jsou dostupné v záložce Informační memorandum.