Skartace | Fires - firemní spisovna

Bezpečná skartace
je u nás samozřejmostí ...

Více informací

Skartace

Skartace uzavírá životní cyklus dokumentů.

Skartace se provádí v případě, že se jedná o

  • citlivé dokumenty
  • dokumenty obsahující osobní údaje
  • dokumenty po uplynutí skartační lhůty

Skartační lhůty se nesmějí libovolně zkracovat. Můžete je prodloužit v případě provozní upotřebitelnosti. Finanční postih hrozí těm právnickým i fyzickým osobám, které neuchovají písemnosti skartačního znaku A (archiválie). Další sankce vyplývají z jiných souvisejících zákonů např. o dani z přidané hodnoty, o účetnictví, které upravují délku archivace pro různé typy písemností a zákonný postup v případě, že se písemnosti pro výpočet daní a následnou kontrolu nedochovaly.

Jak dlouho skladovat účetní doklady

Pokud nejste plátci DPH, musíte uchovat doklady a daňovou evidenci 5 let od konce zdaňovacího období. Pro plátce DPH platí, že musí archivovat daňové doklady a daňovou evidenci k DPH 10 let. Při čerpání dotací je nutné veškerou dokumentaci archivovat po dobu 15 let od dokončení projektu. Mzdové listy a osobní karty mají zákonnou lhůtu 30 let, ale doporučená lhůta vzhledem k upotřebitelnosti je 45 let. Při výpočtu skartační lhůty je důležité mít na paměti, že skartační lhůta počíná běžet 1. ledna následujícího po roce, v němž písemnost u původce vznikla nebo byla přijata a končí dnem roku skartační lhůty.

Jak dlouho musíme dokumenty uskladňovat, co všechno uchovávat, kdy můžeme skartovat?

Dobu uskladnění všech typů písemností, které vznikají z činnosti soukromoprávních i veřejnoprávních subjektů popisuje  Typový skartační rejstřík. Najdete tam i všechny typy písemností, které jsou ze zákona považovány za archiválie – tedy dokumenty trvalé hodnoty např. zakladatelské listiny společnosti, stanovy, zápisy z valných hromad, výroční zprávy, audity, certifikace ochranných známek, roční účetní závěrky apod., které ukládáte po celou existenci Vaší společnosti a o jejich osudu rozhoduje vždy státní archiv. Skartovat můžete kdykoliv po vypršení skartačních lhůt a po odsouhlasení státním archivem.

Rádi se přijedeme podívat k Vám na Vaše archivy a nezávazně navrhneme řešení a cenovou nabídku.

Zeptejte se nás:

součet 67 a 60

Políčka označená (*) jsou povinná.

Uděluji souhlas společnosti Fires-firemní spisovna s.r.o. se zpracováním mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zpracování poptávky. Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu do jeho odvolání, mohu kdykoli odvolat na e-mailové adrese fires@fires.cz a že bližší informace o mých právech a zpracování mých osobních údajů jsou dostupné v záložce Informační memorandum.