Kontakt | Fires - firemní spisovna

Kontakt

Fires - firemní spisovna s.r.o.

Sídlo firmy
Horní dědina 517
760 01 Zlín

E-mail: fires@fires.cz

IČ: 45479895
DIČ: CZ45479895

Jednatelé:
Pavel Zatloukal
Šárka Zatloukalová

Kontaktní telefonní čísla:
+420 728 328 082
+420 724 147 933

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Šárka Zatloukalová
+420 728 328 082
E-mail: gdpr@fires.cz

 

O nás - profil společnosti

Fires - firemní spisovna s.r.o. je komerční spisovna s 18ti letou tradicí. V souladu se zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a některých navazujících zákonů nám byla udělena koncesní listin a na předmět podnikání – vedení spisovny. Fires - firemní spisovna, s.r.o. spolupracuje ze Státním archivem MZA Brno.
Zaměstnanci spisovny jsou proškolováni dle platných norem a zákonů. Služby spisovny neustále zlepšujeme ke spokojenosti našich klientů.

Díky rozsáhlé nabídce služeb, praxi v oblasti ukládání dokumentů a dokonalé znalosti legislativy i Vás zbavíme starostí s Vašimi firemními dokumenty.

Poskytované služby spisovny

  • Archivace – zpracování a roztřídění písemností
  • Skartace písemností po uplynutí skartačních lhůt
  • Vypracování veškeré archivní legislativy
  • Digitalizace písemností
  • Poradenství
  • Vypracování spisového a skartačního řádu
  • Poradenství a služby spojené s implementací GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, které nabývá účinnosti 25.5.2018.
Zeptejte se nás:

součet 52 a 12

Políčka označená (*) jsou povinná.

Uděluji souhlas společnosti Fires-firemní spisovna s.r.o. se zpracováním mých osobních údajů uvedených v tomto formuláři v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zpracování poptávky. Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu do jeho odvolání, mohu kdykoli odvolat na e-mailové adrese fires@fires.cz a že bližší informace o mých právech a zpracování mých osobních údajů jsou dostupné v záložce Informační memorandum.